Onderwijs slachtoffer van snelstudeerhype

Met de uitspraak dat “de studenten gewoon zelf moet uitmaken hoe lang hij er dan over wil doen” slaat Mark Rutte niet alleen het fundament weg onder de langstudeerboete, maar ook de helft van het hele HO-beleid van het huidige kabinet. Het wordt steeds duidelijker dat de noodzaak om sneller te studeren niet meer was dan een hype. Helaas hebben we de afgelopen tijd wel de gevolgen gezien van de hype.

Mark Rutte verklaarde zelf in een artikel van 11 juli op ScienceGuide tégen een langstudeerboete te zijn. Hij vindt dat studenten zelf moeten weten hoe lang zij over hun studie doen.

Die uitspraak heeft niet alleen gevolgen voor het draagvlak van de langstudeerboete, maar voor veel meer actuele zaken. De prestatieafspraken bijvoorbeeld zijn voor een groot deel gericht op het studierendement.  Er wordt gemeten hoeveel studenten er binnen 4 jaar hun bachelor halen en universiteiten worden daar op afgerekend. Als de student het zelf moet weten, kan daar onmogelijk een universiteit op worden afgerekend. Al deze onderdelen van de prestatieafspraken lijken dus hun draagvlak te hebben verloren.

De  meeste universiteiten hebben zich gek laten maken door de, van het CDA afkomstige, hype van amper twee jaar. TU Delft heeft zich bijvoorbeeld vastgelegd op een verdubbeling van het bachelorrendement na 4 jaar van 27% in 2010 naar 55% in 2015. De gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder: het 40 uur per week ‘ophokken’ van studenten op de TU Delft, het slagen met vijven op de UvA en tot slot het simpelweg schrappen van 15% van de vakinhoud op de TU Delft.

Allemaal zaken die de onderwijskwaliteit hebben verlaagd en zijn ingevoerd om er maar voor te zorgen dat studenten nominaal studeren. Nu blijkt dat na het bedrijfsleven en de studenten, ook de overheid niks meer ziet in het bepalen van iemands studieduur. Het onderwijs is het slachtoffer geworden van niets meer dan een kortstondige snelstudeerhype.

Wouter Verbeek is student Systems and Control aan de TU Delft en vicevoorzitter van de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD)

Dit artikel verscheen op 13 juli 2012 op Joop.nl

Reacties zijn gesloten.